Framgångar
som vi kan vara
stolta över

ADA Software har skapat pålitliga lösningar för sina kunder som har verksamhet i flera olika branscher. Här är några succéberättelser.

Leafhill

UTMANINGEN

Digitaliseringen av de operativa logistiktjänstfunktionerna. Målsättningen är att göra logistiktjänstprocesserna okomplicerade och automatiserade.

LÖSNINGEN

Nättjänsten Leafhill 247. I projektets första fas fokuserade vi på att genomföra kärnprocesserna. I de senare faserna låg tyngdpunkten på automatisering av stödprocesser och i de intelligenta externa informationsutbytesprocesser.

RESULTATEN

Målet är att förkorta de nuvarande cirka 30 minuter långa processerna till 5-15 minuter eller till och med, beroende på processen, att uppnå fullständig automatisering.

Sked

UTMANINGEN

Delningsekonomiskt marknadsplats för jordbrukare. Målet är att köp och försäljning av jordbrukstjänster emellan jordbrukare blir lätt och smidigt.

LÖSNINGEN

Sked-mobilapplikation för iOS- och Android-plattformar. Först skapade vi fungerande mobilapplikationer, var användarnas tjänster kan listas och köpas. I framtiden, vi fokuserar på att förbättra användarupplevelsen, implementera smarta köp- och säljrekommendationer och skapa en webbaserad version av appen.

RESULTATET

Sked gör det möjligt för jordbrukare att spara pengar, öka odling- och behandlingskapacitet och få ytterligare intäktsströmmar.

 

  

Blev du intresserad? Ge dina kontaktuppgifter, så hör vi snart av oss!