Framgångsrika, produktiva och behovsinriktade genomföranden

ADA Software erbjuder en programvarutjänst, med målsättningen att varje iteration ska ge valuta för kundens pengar. Antingen som tidsbesparing, som ökad kundlojalitet eller som värdeökning av kundlivscykeln.

De bästa metoderna, det högklassigaste slutresultatet

I sin verksamhet tillämpar ADA principen om smidig utveckling. Dessutom följer vi de bästa principerna i den moderna lean startup-metodologin.

Med den testdrivna metoden säkerställs applikationskodens funktion i samband med varje utveckling av en ny funktion, utan att bryta den gamla funktionaliteten.

Med den beteendeinriktade metoden testas den ändamålsenliga funktionen av de genomförda användningsfallen. Metoden är fullständigt transparent för kunden.

Principen med fortlöpande leverans säkerställer i sin tur att systemet alltid fungerar och är publiceringsbart när samtliga delsystem blir klara.

Smidigt och ingående samarbete

Samarbetets smidighet är ett av nyckelvärdena i ADA:s verksamhet. Vi reagerar alltid snabbt på kundens behov och vi fungerar effektivt och pålitligt.

Om kunden önskar så deltar vi i hela programvaruutvecklingsprocessen, allt från karteringen av behovet till ibruktagningen och anpassningen. Det är även viktigt för oss att vi lär oss känna varje kunds specialbehov. Endast på detta sätt kan vi i även i framtiden föreslå de mest lämpliga lösningsmodellerna för kunden.

Verksamhetsmiljö enligt behovet

ADA lyssnar alltid noggrant på kundens önskemål och föreslår endast de bäst tjänande genomförandemodellerna. Vi genomför högklassiga webbläsarbaserade lösningar och nativapplikationer samt sammanslagningar av olika gränssnitt och integrationer med olika enheter och system. Dessutom bygger vi infrastrukturer samt gör systemkonfigurationer både i moln och i kundens egna servermiljöer.

KONTAKTA OSS