Tuloksellisia, tuottavia ja tarvelähtöisiä toteutuksia

ADA Software tarjoaa ohjelmistokehityspalvelua, jonka jokaisen iteraation tavoiteena on tuottaa asiakkaan rahoille vastinetta. Joko ajansäästönä, lisääntyneenä asiakaspysyvyytenä tai asiakaselinkaaren arvonnousuna.

Parhaat käytännöt, laadukkain lopputulos

ADA soveltaa toiminnassaan ketterän kehityksen periaatetta. Lisäksi noudatamme nykyaikaisen lean startup -metodologian parhaita käytäntöjä.

Testivetoisella menetelmällä sovelluskoodin toiminta varmistetaan jokaisen uuden toiminnon kehittämisen yhteydessä vanhaa toiminnallisuutta rikkomatta.

Käyttäytymislähtöisellä menetelmällä testataan toteutettujen käyttötapausten tarkoituksenmukainen toiminta. Menetelmä on asiakkaalle täysin läpinäkyvä.

Jatkuvan toimituksen periaate puolestaan takaa sen, että järjestelmä on aina toimiva ja julkaisukelpoinen jokaisen osakokonaisuuden valmistuessa.

Sujuvaa ja syvällistä yhteistyötä

Yhteistyön sujuvuus on yksi ADA:n toiminnan avainarvoista. Reagoimme aina asiakkaan tarpeisiin nopeasti sekä toimimme tehokkaasti ja luotettavasti.

Olemme mukana asiakkaan niin halutessa koko ohjelmistokehitysprosessissa tarpeen kartoituksesta käyttöönottoon ja mukauttamiseen. Meille on myös tärkeää, että opimme tuntemaan jokaisen asiakkaamme erityistarpeet. Vain tällä tavalla voimme tulevaisuudessakin ehdottaa asiakkaalle parhaiten soveltuvia ratkaisumalleja.

Toimintaympäristö tarpeen mukaan

ADA kuuntelee asiakkaansa toiveita aina tarkasti ja ehdottaa hänelle ainoastaan parhaiten palvelevia toteutusmalleja. Toteutamme tasokkaasti selainpohjaiset ratkaisut ja natiivisovellukset sekä erilaisten rajapintojen yhdistämiset ja integraatiot erilaisiin laitteisiin ja järjestelmiin. Lisäksi rakennamme infrastruktuureja sekä teemme järjestelmäkonfiguraatioita niin pilvessä kuin asiakkaan omissa palvelinympäristöissäkin.

OTA YHTEYTTÄ